Godziny pracy:   pn - pt 8:00-18:00,   sobota nieczynne,   niedziela nieczynne

baner

Wycinka drzew Piaseczno

Wycinka drzew podlega ścisłym regulacjom prawnym. Gospodarka leśna oraz gospodarka drzewostanem określają, jakie kary zostaną nałożone na osoby, które wytną drzewa bez zezwolenia, a także podają, jakie drzewa nie wymagają zezwolenia na wycinkę.


Kiedy wycinka drzew nie jest regulowana prawnie?

Nie musimy składać wniosku o zezwolenia do urzędu gminy lub urzędu miasta, gdy drzewa, które zamierzamy wyciąć, spełniają następujące warunki:

 • wycinanie drzew owocowych na posesjach, które nie graniczą z zabytkami wpisanymi do rejestru zabytków, lub nie należą i nie graniczą z obszarem parku narodowego i rezerwatu przyrody;
 • wycinanie drzew w lasach;
 • wycinanie drzew na plantacjach drzew oraz w szkółkach;
 • usuwanie drzew znajdujących się między brzegiem a wałem przeciwpowodziowym, lub znajdujących się na terenie wysokiego brzegu, który jednocześnie jest wałem przeciwpowodziowym;
 • usuwanie drzew utrudniających komunikację lub stwarzających niebezpieczeństwo- tworzenie się zasp, ograniczanie widoczności, utrudnianie użytkowania pojazdów i urządzeń kolejowych;
 • usuwanie drzew w związku z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych;
 • usuwanie drzew związane z działalnością ogrodów zoologicznych lub ogrodów botanicznych.

Co należy zawrzeć we wniosku o wydanie pozwolenia na wycinkę drzew (Piaseczno)?

Zezwolenie na wycinkę drzew wydawane jest przez prezydenta miasta, burmistrza lub wójta. Wniosek należy składać w urzędzie miasta lub urzędzie gminy. Wniosek o wycinkę drzew powinien zawierać następujące informacje:

 • podstawowe dane właściciela działki lub właściciela urządzeń, które służą do doprowadzania mediów (jeżeli drzewa zagrażają urządzeniom). W skład danych wchodzi: imię, nazwisko, adres;
 • dokument stwierdzający posiadanie nieruchomości (np. wpis do księgi wieczystej);
 • nazwa gatunku drzewa;
 • przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo;
 • obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm od powierzchni gruntu;
 • przyczyna wycinki;
 • termin planowanej wycinki;
 • rysunek lub mapa, na której zaznaczone jest drzewo lub drzewa do usunięcia oraz zaznaczone granice działki i obiekty budowlane.

Opłaty za wydanie pozwolenia na wycinkę drzew (Piaseczno)

Wydawanie pozwolenia na wycinkę drzew jest darmowe, jeżeli wycinka ma charakter prywatny. Jeżeli natomiast składamy wniosek o wycinkę drzew, która ma związek z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą, wówczas musimy uiścić stosowną opłatę. Im drzewo jest starsze i większe, tym opłata będzie większa. Opłata rośnie proporcjonalnie z każdym centymetrem obwodu pnia drzewa.

Opłaty można uniknąć, gdy zobowiążemy się przed urzędem do przesadzenia drzewa lub dokonania nasadzenia tego samego, lub wskazanego przez specjalistów z urzędu gatunku. Opłatę należy uiścić w urzędzie do 14 dni od daty finalnego wydania pozwolenia przez odpowiedzialny organ.

W przypadku drzew, które posiadają kilka pni, pod uwagę bierze się obwód największego pnia oraz sumuje się z nim połowę obwodów pozostałych pni. W ten sposób nalicza się należną kwotę za wydanie pozwolenia. Jeżeli drzewo ma jeden pień, wówczas mierzy się jego obwód bezpośrednio pod koroną (dotyczy to drzew o wysokości do 130 cm). Stawkę w stosunku do drzew o wysokości powyżej 130 cm nalicza się, mierząc obwód na wysokości 130 cm od gruntu.