Godziny pracy:   pn - pt 8:00-18:00,   sobota nieczynne,   niedziela nieczynne

baner

Wycinka drzew pozwolenie

Zamierzasz wyciąć drzewo lub krzew, jednak zastanawiasz się, czy proceder ten jest w pełni legalny? Samowolne wycinanie drzew i krzewów nawet na swojej posesji wymaga zaopatrzenia się w specjalne pozwolenie. Wycinka bowiem regulowana jest zapisami prawnymi, które określają, warunki determinujące wymaganie pozwolenia na wycięcie konkretnych drzew i krzewów.
W tym artykule skupimy się na prawnym aspekcie wycinki. Podpowiemy, jakie drzewa i krzewy kwalifikują się do konieczności uzyskania pozwolenia na ich wycinkę, a kiedy pozwolenie będzie niepotrzebne. Poza tym napiszemy, co powinien zawierać wniosek o wydanie pozwolenia na wycinkę oraz jakie kary czekają na osoby, które samowolnie wycięły omawiane rośliny.

Wycinka pozwolenie- w jakich przypadkach trzeba mieć?

Wymaganie pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów wymagane jest w kilku przypadkach. Poniżej prezentujemy listę scenariuszy, w których przed wycięciem rośliny wymagane jest uzyskanie pozwolenia.

 • Krzewy i drzewa owocowe, które rosną na terenach obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
 • Drzewa o obwodzie pnia większym od 35 cm (mierzone 5 cm od powierzchni gruntu) w przypadku takich gatunków jak: kasztanowiec zwyczajny, klon jesionolistny, wierzba, topola, robinia akacjowa, klon srebrzysty i platan klonolistny. Drzewa z niewymienionych gatunków wymagają pozwolenia, gdy obwód ich pnia przekracza 25 cm;
 • Drzewa i krzewy rosnące na terenach zielonych przy drodze publicznej;
 • Drzewa i krzewy częściowo lub całkowicie zniszczone pod wpływem warunków atmosferycznych, katastrof, zdarzeń losowych, szkodliwej działalności bobrów lub innych zwierząt przed poinformowaniem o tym fakcie odpowiednich organów.
 • Krzewy starsze niż 10 lat.

Na wycinkę drzew i krzewów nie trzeba mieć zezwolenia w przypadkach antagonistycznych do podanych powyżej, a także w każdej innej, niewymienionej sytuacji.

Wycinka pozwolenie- co powinien zawierać dokument?

Dostarczane do urzędów muszą być zgodne z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Często instytucje posiadają własne wzory pozwoleń na wycinkę, jeśli jednak urząd gminy nie posiada templatki, wówczas warto wiedzieć, jakie informacje i dane przygotować. Do wniosku o pozwolenie na wycinkę należy dostarczyć:

 • Imię, nazwisko i dane lokalizacyjne właściciela oaz posiadacza nieruchomości, na której lub przy której terenie mieści się drzewo, lub krzew do usunięcia;
 • Tytuł prawny posiadania nieruchomości;
 • Gatunek drzewa lub krzewu;
 • Zmierzony obwód pnia na wysokości 130 cm od gruntu;
 • Typ i przeznaczenie terenu, na którym znajduje się roślina;
 • W przypadku krzewów- metraż powierzchni, którą zamierzamy wykarczować;
 • Mapa lub rysunek, na których w sposób przejrzysty zaznaczona zostanie lokalizacja drzewa lub krzewu do wycięcia i porównanie lokalizacji do granic działki oraz obiektów budowlanych;
 • Przyczynę wycinki oraz planowany termin jej wykonania.

Z zapleczem odpowiednich dokumentów oraz prawidłowo wykonanym wnioskiem należy udać się do urzędu gminy lub miasta, w którym złożymy wniosek. Wnioski o wycinkę rozpatruje burmistrz, prezydent miasta lub wójt.

W przypadku problemów lub niejasności, jak podejść do wydania pozwolenia na wycinkę, zapraszamy do kontaktu z nami.