Godziny pracy:   pn - pt 8:00-18:00,   sobota nieczynne,   niedziela nieczynne

baner

Środki ochrony roślin

Środki ochrony roślin to substancje, które ułatwiają prawidłowy rozwój roślin, a także chronią je przed pasożytami, chorobami, chwastami i grzybami. Substancje tego typu dzieli się na herbicydy, fungicydy, insektycydy, adiuwanty oraz nawozy dolistne. W artykule pokrótce opiszemy każdą wymienioną grupę środków ochrony roślin.


Środki ochrony roślin - herbicydy

Herbicydy to inaczej środki chwastobójcze. Możemy podzielić je na herbicydy powschodowe, herbicydy przedwschodowe stosowowane między siewem, a wschodem roślin, a także herbicydy przedsiewne.
Herbicydy warto stosować zarówno wiosną, jak i jesienią, szczególnie dla ozimin. Nie możemy jednak traktować herbicydami roślin w każdym etapie rozwojowym. Pamiętajmy, że tego typu środki mogą powodować poparzenie herbicydowe, które powoduje w dalszych etapach obumieranie, deformacje, przebarwienia oraz inne zmiany morfologiczne roślin. Opryski herbicydowe przeprowadza się za dnia, w porze suchej.


Środki ochrony roślin- fungicydy

Fungicydy to środki grzybobójcze. Możemy stosować je nie tylko w przypadku wystąpienia infekcji, ale również profilaktycznie. Preparaty grzybobójcze dają roślinie silny bodziec do poprawy procesów odpornościowych, stopują syntezę kwasów nukleinowych i białek, a także ograniczają dostarczanie tlenu do grzybów.
Fungicydy możemy podzielić na wnikające do wnętrza roślin oraz na kontaktowe, które utrzymują się na powierzchni roślin. Możemy spotkać fungicydy w formie zawiesin, emulsji lub w roztworach wodnych. Fungicydy stosuje się tak, jak herbicydy.


Środki ochrony roślin- insektycydy

Insektycydy są środkami owadobójczymi. Możemy podzielić je na żołądkowe lub oddechowe i kontaktowe. Podział następuje ze względu na wnikanie do organizmu owada. Grupa pierwsza złożona jest z karbaminianów i fosfoorganicznych związków, które stają się toksyczne dopiero po wniknięciu do ciała owada.
Insektycydy kontaktowe i oddechowe powodują porażenie układu nerwowego owada. Głównymi substancjami czynnymi są perytroidy.


Środki ochrony roślin- adiuwanty

Adiuwanty są środkami, które poprawiają działanie wyżej opisanych środków ochrony roślin. Pozwalają na lepsze ich wnikanie oraz skuteczność. Poza tym adiuwanty redukują zużywanie środków ochrony roślin o około 1/3, a także średnio obniżają koszty związane z ochroną roślin o około 20%.
Możemy podzielić adiuwanty na trzy zasadnicze grupy- sulfaktanty, oleje mineralne, roślinne i pochodne, oraz na adiuwanty mineralne. Pierwsza grupa działa powierzchniowo- przyczynia się do lepszej przyczepności kropel do powierzchni rośliny. Druga grupa powoduje lepsze rozpuszczanie się środków chwastobójczych. Trzecia grupa adiuwantów eliminuje wpływ soli mineralnych, które wytracają się z twardej wody.